ETUSIVU   |   RYHMÄT   |   TOIMINTAA   |   ESKARI   |   VANHEMMILLE   |   ARVOT JA TAVOITTEET   |   HISTORIA

Kuusi vuosikymmentä Tuikkua – Tapanilan kirkon päiväkerhosta yksityiseksi päiväkodiksi

 

Aloite kristillisen kerhotoiminnan aloittamisesta Tapanilan kirkolla tehtiin kirkolla kokoontuvan naisten ompeluseuran kokouksessa. Pyhäkoulu kirkolla olikin aloitettu jo 1930-luvulla, joten seurakunnalla oli lapsityöstä jo kokemusta. Aloitetta kannatettiin, ja päiväkerho aloitti toimintansa kirkolla 1.2.1958. Kahden ensimmäisen vuosikymmenen ajan päiväkerhon johtajana toimi Lilli Suopohja.

Naisten lisääntyneen työssäkäynnin vuoksi lasten hoitopaikkojen tarve oli tuolloin hyvin suuri.  Tapanilan kirkon päiväkerho oli ensimmäisiä kodin ulkopuolisia hoitopaikkoja Helsingin seudulla. Siitä muodostuikin nopeasti hyvin suosittu ja haluttu hoitopaikka, jossa lapsia oli toisinaan jopa 40. Päiväkerho muuttui pian kokopäiväiseksi. Kerhon ohjelmaan kuuluivat tuolloin mm. aamunavaukset, ruokarukoukset ja viikoittaiset pyhäkoulutunnit. Tärkeitä olivat myös kristilliseen juhlapyhiin kuuluneet traditiot ja juhlat.

 

 

 

1980-luvulla kunnallinen päivähoito alkoi kasvaa voimakkaasti ja syntyi erilaisia hoitomuotoja. Tapanilan kirkolla toimiva päiväkerho rekisteröitiin yksityiseksi päiväkodiksi, jonka nimeksi valittiin päiväkodin uuden johtajan Kaarina Veijalaisen ehdotuksesta Tuikku.  Päiväkoti Tuikun kannatusyhdistys ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys. Voiton jakaminen jäsenille on kielletty yhdistyksen säännöissä.

 

Päiväkodin uusi johtaja korosti kristillisen kasvatuksen rinnalla myös musiikillista teatteri- ja ilmaisutaitoa. Tuikkulaiset esiintyivätkin tuolloin useissa seurakunnan juhlatilaisuuksissa ja jopa MTV:ssä vuonna 1990. Heidän joululaulujaan kuultiin useissa radiolähetyksissä. Lisäksi päiväkodissa satujumpattiin, askarreltiin ja laulettiin. Aikaa varattiin myös lasten vapaaseen leikkiin.

 

 

 

1990-luvulla säädettiin päivähoitolaki, joka velvoitti kunnat järjestämään päivähoitopaikan kaikille alle kouluikäisille lapsille. Koska kunnat eivät tähän pystyneet, ne alkoivat tukea yksityisiä päiväkoteja, jotta päivähoitopaikkoja saataisiin riittävästi tarjolle. Tätä yksityisen hoidon tukea alettiin näin ollen maksaa myös Tuikulle. Vuonna 1996 Tuikun uutena johtajana aloitti Pirjo Kuusijärvi.  Hän on työssään jatkanut Tuikun perinteitä niin kristillisen kasvatuksen kuin ilmaisutaidonkin suhteen ja painottaa lisäksi konstruktiivista oppimisnäkemystä, jossa oppimisen katsotaan lähtevän lapsen omista ajatuksista ja havainnoista. Tärkeää on myös virikkeinen ympäristö. Lapset asettavat itselleen ongelmia, jotka haluavat ratkaista, ja kokevat oivaltamisen iloa löydettyään vastaukset ongelmiin. Aikuisen tehtävänä on dokumentoida lapsen oppimisprosessia haastattelemalla ja kirjaamalla lasten ajatuksia. Nämä dokumentit kerätään kasvun kansioon, jonka lapsi saa mukaansa päiväkodista lähtiessään.

 

 

 

Päiväkoti Tuikku muutti nykyisiin tiloihinsa Ala-Malmin Karviaisrinteeseen vuonna 2008.

Tilat olivat suuremmat, uudemmat ja valmiiksi soveltuvat päiväkotitoiminnalle. Malmitalon läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet toivat Tuikun arkeen retket.

 

 

Esikoulu muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tuikussa esikouluopetusta on annettu jo 90-luvun alkupuolella ja toiminta on pohjautunut aina voimassa olevaan varhaiskasvatuksen suunnitelmaan. Päiväkoti Tuikku on kasvanut hiukan lapsiluvultaan, mutta säilyttänyt kuitenkin sille omaleimaisen kodinomaisuuden. Tuikussa onkin vahva yhteisöllinen henki työntekijöiden ja vanhempien kesken, jota kuvastaa työntekijöiden pitkät työsuhteet sekä vanhempien runsaslukuinen osallistuminen talkoisiin ja tapahtumiin.

 

 

Päiväkoti Tuikun johtaja vaihtuu syksyllä 2017
Pirjo Kuusijärvi jää eläkkeelle 21 vuoden jälkeen ja uusi johtaja Laura Mäntynen aloittaa 1.8.2017 uutena johtajana.

 

2019

 

Päiväkoti Tuikun johtaja Laura Mäntynen lopettaa tehtävänsä päiväkodin johtajana 1.1. 2019.

Uusi varhaiskasvatusjohtaja Maritta Lamponen aloittaa 1.1.2019.

 

 

Karviaisrinne 2

00700 Helsinki

(09) 347 3865

paivakoti.tuikku@kolumbus.fi

 

Aukioloajat:

Ma – Pe: 07:00 -17:00