ETUSIVU   |   RYHMÄT   |   TOIMINTAA   |   ESKARI   |   VANHEMMILLE   |   ARVOT JA TAVOITTEET   |   HISTORIA

Arvomme ja tavoitteemme

 

Meillä Tuikussa sydämen asiana on kunnioittamisen kulttuurin rakentaminen lapsiryhmään. Tämä on meillä koko päiväkodissa tinkimätön arvo ja periaate. Kristillinen kasvatus on juuri tätä: opitaan kutsumaan toisia mukaan, opitaan rohkaisemaan, jätetään hyvä jälki työssä ja elämässä.

Suhteiden kasvatus ja kohtaaminen ovat keskeisiä myös päiväkodin arjessa. Lapsi saa tulla kuulluksi ja on arvostettu sellaisena kuin on. Jokainen lapsi on erityinen ja erilainen. Kaikki ovat ainutlaatuisia ja arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat.

 

Turvallinen ja arvostava

Tavoitteemme on olla turvallinen päiväkoti, johon lapsi kokee kuuluvansa ja jossa häntä ymmärretään ja arvostetaan omana itsenään. Painotamme hyviä käytöstapoja ja muiden huomioonottamista. Ymmärrämme lasten olevan erilaisia ja oppivan asioita omien aikataulujensa mukaisesti. Tarjoamme lapsille tukea ja virikkeitä oppimisen tueksi. Ilmapiirimme on kannustava ja hyväksyvä ja pyrimme siihen, että lapsille kehittyy realistinen ja positiivinen minäkuva.

 

Sosiaalinen ja ajatteleva

Päiväkodissamme tehdään paljon ryhmätöitä ja opitaan tiimeissä. Katsomme, että toisen lapsen malli on tärkeä oppimisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Tavoitteemme on, että lapset oppivat jakamaan ajatuksiaan ja näkemyksiään sekä ilmaisemaan omia havaintojaan. Tämä kehittää sekä ajattelua että sosiaalisia taitoja.

 

Ilmaisutaitoinen

Viikko-ohjelmaamme kuuluvat myös muskarit, laulutuokiot ja ilmaisukasvatus esimerkiksi draaman ja tanssin keinoin. Esiopetusryhmässämme opetellaan viisikielisen kanteleen soittamisen alkeet. Järjestämme vuosittain joulu- ja kevätjuhlat lasten perheille. Näissä juhlissa kaikki lapset pääsevät esittämään tansseja, runoja, lauluja ja näytelmiä. Juhliin valmistaudumme tekemällä yhdessä lavasteita ja esiintymisasuja.

 

Yhteistyökykyinen

Teemme yhteistyötä neuvolan, Malmin seurakunnan, Päiväkoti Purren ja Helsingin kristillisen koulun sekä alueen muiden koulujen ja päiväkotien kanssa.

 

Karviaisrinne 2

00700 Helsinki

(09) 347 3865

paivakoti.tuikku@kolumbus.fi

 

Aukioloajat:

Ma – Pe: 07:00 -17:00